dinsdag, mei 17, 2022

Welkom op de site van Kosmogenetica.
 
Kosmogenetica is een geestelijke erfelijkheidsleer en een van de vele voortkomende aspecten uit een universeel gevormde denkwijze, wat zich o.a. laat benoemen als het “kosmologisch geneticum”.
Wat voor 25 jaar geleden nog uitsluitend een denkwijze was, is op heden uitgekristalliseerd tot een praktijk, waarin door een langzaam maar groeiend aantal mensen d.m.v zielverwantschap elkaar weten terug te vinden als een steeds bewustwordende en werkzamere groep van sterk in zelf- en in groepsziel gemotiveerd zijnde zielen.
 
Het gemeenschappelijk doel is dan ook het gezamenlijk bewustworden van de individuele- en de daaruit voortkomende groepsziel, met tevens de daaraan onlosmakelijk in verbinding zijnde kosmische- en Goddelijke- of universele Alziel.
Deze leer laten we ondersteunen door theoretische- en praktijk gerichte esoterie, en door de hiertoe in het leven geroepen zijnde ABC van de geestelijke geometrie voor o.a. zelfbewuste- en groepszielbewuste beleving, zie gesprekken.
 
Verder houdt deze praktijk naast de groepszielbeleving ook de nodige individuele gesprekken in, om naast de soms nog voorkomende eigen problematiek tevens tot zelfverantwoordelijkheid, zelfwerkzaamheid, zelfher-kenning en vooral tot bewustzijn van het geweten te komen.
 
Deze praktijk, die in het plaatsje Schimmert in Zuid Limburg is gesitueerd en in alle opzichten een volledige vrijheid voorstaat, is vooral gericht op alle informatie, zowel van binnenuit als van buitenaf die tot meerdere vrijheid en verruiming van het zelf- en van het collectief bewustzijn heeft te leiden.