dinsdag, mei 17, 2022
Onderstaande boeken, artikelen en verhandelingen hebben hun bestaan gekregen door decennia lang geestelijk wetenschappelijk onderzoek te verichten door schrijver op grond van het individueel en universeel eenheidsbestand.        
       
BOEK BLZ JAAR    
De buitenkant van de hemel  1   142 1980/1982  
De buitenkant van de hemel  2 148 1983/1985  
Met het oog op God  129 1986/1988  
Occulte geometrie  1  145 1986  
Occulte geometrie  2 134 1987  
Occulte geometrie  3 183 1988  
Begeleiding formulering Wetten 1 1986  
Begeleiding denkvoorstellen 1 1986    
Begeleiding aforismen 2 1988  
Begeleiding aquarellen 1 1990  
Geestelijke voorstellingen v/h zwarte gat 15 1990  
Denkkristallen/ woordkruisingen  24 1990  
Het geestelijk universum    29 1990  
Het geestelijk nucleon    67 1990  
Het geestelijk noumenon  86 1991  
Christ   82 1992  
Wetboek praktische esoterie    225 1995/2000  
Denkvoorstel universele Liefde (uitreksel Wetboek) blz. 54 t/m 60 2000  
Wet van aantrekking 13 2000  
Toelichting op "Wet van aantrekking" 8 2000  
Denk voorstelling om te komen van beweging tot rust, tot rust in beweging 17 2000  
Wet van vermogen   35 2003  
Het kosmisch-geestelijk triadeem   20 2003  
Geestelijke geometrie  32 2004  
Psychogenese 40 2004  
Essentieverhandeling   49 2004  
Het wezenlijke van het kerstfeest (metafoor) 3 2005  
Het ABC van de kosmische mens 40 2005  
Liefde in toepassing 2 2006  
Groepsziel 126 2006  
De gloeilamp (metafoor) 4 2006  
Visie van het eigen gezicht 1 2006  
Het geestelijk brongeheugen 28 2006  
Het geestelijk elektron 30 2006  
De Aquariusmens als leefmodel 31 2006  
Het Kosmologisch geneticum 140 2006  
Het zon-atomisch stelsel van de mens 10 2006  
Theofysica-Quantum mens 52 2007  
Spiegelingen drie-eenheid 3 2007  
Bewustzijn: kenteken van het Zelf 39 2008  
Het graalgeheim ontsluierd 24 2008  
Kosmisch bewustzijn   81 2008  
Essentie bewustzijn 98 2009  
Wat houdt onvoorwaardelijkheid in 1 2009  
Het ziel-atomisch stelsel van de mens 76 2010  
Het in voorstelling nemen van ons Zelf 14 2011  
Het Zelf als in en uitwerkend kernbeginsel   10 2011  
Chemie van het Al 5 2011  
Dagboek van een groepsziel 2011 deel 1 129 2011  
Dagboek van een groepsziel 2012 deel 2 106 2012  
Dagboek van een groepsziel 2012 deel 3 112 2012  
Vooroorzakelijk bewustzijn deel 1 12 2012  
Vooroorzakelijk bewustzijn deel 2 11 2012  
Het sferisch bewustzijn   162 2012  
Het sublimatiesymbool verklaard  7 2012  
Het geometrisch uitlezen van een deeleenheid Wet 5 2013  
Kernvisie van de psycho-kosmische genese 27 2013    
Fundamentele wereldopbouw en universum 83 2013  
Conceptontwerp prototype mens 97 2013  
De mens als scheppend wezen 46 2014  
Universeel bewustzijn 54 2014  
Toegepaste essentie, korte verhandelingen 165 2015  
Standaard model individuele geometrie 2 2015  
Baarmoederlijke geest van het hoger zelf 2 2015  
Fundamenteel bewustzijn 36 2015  
Fundamentele studie (korte verhandelingen) 162 2015/2016  
Aantekeningen kopie eenheidsbestand (korte verhandelingen) 66 2016  
Orgaanfuncties menselijk lichaam met eenheidsbewustzijn 11 2016  
Brein, hart, wereld, zon enz. in geest-stoffelijke vergelijking 10 2016  
Geestelijk onderzoek zwarte materie 6 2016  
Geometrie open oog als doorgang hogere hiërarchie 8 2016  
Transparant eenheidsbewustzijn 8 2016  
Fundamentele kosmogenetica 22 2016  
Fundamentele kosmogenetica vervolg 1 30 2017  
Fundamentele kosmogenetica vervolg 2 26 2017  
Het kosmogenetisch fundament 23 2017  
Deeltje-antideeltje 21 2017  
Kernonderzoek in de ziel. Geometrie van de eerste scheiding (Big Bang) 22 2017  
Naar buiten treden Hogere Hiërarchie en groepsleden 7 2017  
Geometrie piramidale uitwerkingen  3 2017  
bewustzijnsontwikkeling 5 2017  
Geeststoffelijke realisatie van geestelijk bestuur 7 2017  
Het psycho-kosmisch verdwijnpunt 8 2017  
Eenheidsbestandsonderzoek 8 2017  
Update intergraal eenheidsbestand 2 2017  
Verdigitalisering, verbloeming, vermineralisering eenheidsbestand 0 2017  
Variabel gestelde nulpuntlijn 4 2017  
Meerdimensionale opening en doorgang 16 2017  
Toonbeeld universele zelfbewustwording 3 2017  
Zeven natuurrijken en hun eenheidsbestand 2 2017  
Bewustzijnsontwikkeling van de mens in driedeling 16 2017  
Fundamentele modellen van de geestelijke geometrie 1 2017  
Piramidale groepsziel 2 2017  
Schema van een bewustzijnsstaat 1 2017  
Het theaterleven van de mens in de ziel 5 2017  
Weergave van het absolute nulpunt 9 2017  
De gebroken cirkel 2 2018  
Stoffelijke en geestelijke verschijningsvormen van de planeet aarde 5 2018  
Geometrie stoffelijke en geestelijke communicatievormen 5 2018  
Het kerngerelateerd universum 3 2018  
Dood in perspectief 9 2018  
Grondslag van de toegepaste geestelijke geometrie 8 2018  
De drie zelvennatuur (13 metaforen) 28 2018  
De drie zelvennatuur (Bestandsoverdracht) 1 2018  
De drie zelvennatuur (Kosmische weergave) 2 2018  
De drie zelvennatuur (Eenheidsbestand in perspectief) 3 2018  
De drie zelvennatuur (Eenheidsbestandsweten) 3 2018  
De drie zelvennatuur (Eenheidsbestandsziel) 3 2018  
De drie zelvennatuur (samenwerking zelven) 1 2018  
De drie zelvennatuur (nieuwe versie bij onvoorwaardelijke heling) 4 2018  
De drie zelvennatuur (verhandeling geestelijk erfgoed - uitreksel) 2 2018  
De drie zelvennatuur (geest-stoffelijke weergave v.e. universum) 1 2018  
De drie zelvennatuur (geest-stoffelijke weergave v.e. vol-ledige aarde). 1 2018  
De drie zelvennatuur (uitwisseling tussen hoger en lager zelf) 3 2018  
De drie zelvennatuur (geometrisch kernonderzoek) 26 2018  
Geeststoffelijke verschijningsvormen in sublimatie 5 2018  
Universa genetica (wil en bewustzijn) 3 2018  
Ingezonden artikel New Scientist 3 2018  
Goddelijk eenheidsbestand 3 2018  
Kristallisatieproces in model 1 2018  
Geometrie van de bestandsoverdracht 1 2018  
Kosmische weergave drie zelvennatuur 2 2018  
Doorsnede van de ziel (uitreksel) 2 2018  
Transformatiesymbolen (uitreksel) 3 2018  
Sublimatiesymbool (uitreksel) 1 2018  
Verhandeling over geestelijk erfgoed (uitreksel) 2 2018  
Liefdessymbool (uitreksel) 3 2018  
Geestelijke grondslagen scheppend vermogen 3 2018  
Digitaal bewustzijn 3 2018  
Symbool van de Schepping (uitreksel) 1 2018  
Symbool van de Schepping (herziene weergave) 1 2018  
Eenheidsbestandweten 3 2018  
Geeststoffelijke verschijningsvormen in sublimatie 5 2018  
Fundamentele geometriemodellen 3 2018  
Homo Digitalis (omschrijving) 1 2018  
Kristallisatieopbouw van de eerste Orde 2 2018  
Schema naar buitentreden hogere Hierarchie 1 2018  
Schema persoonlijkheid 2 2018  
Sublimatiesymbool (uitreksel) 1 2018  
Onvoorwaardelijke heling (nieuwe versie) 4 2018  
Vehandeling geestelijk erfgoed (uitreksel) 2 2018  
Piramidale groepsziel 2 2018  
Presentatie 1 (Grondslagen toergepaste geestelijke geometrie) 6 2018  
Presentatie 2 (Het absolute nulpunt) 6 2018  
Presentatie 3 Het binnen en buiten bewustzijn) 3 2018  
Presentatie 4 (Aansturing vann de eigen identiteit) 2 2018  
Presentatie 5 (Metaforen) 11 2018  
Stoffelijke en geestelijke verschijningsvormen 5 2018  
Kosmisch bewustzijn (in voorstelling gebrachte werking d.m.v. de ziel) 2 2018  
De Planeetlogos en de mensheid in hun wederzijdse beinvloeding 2 2018  
Eenheidsbestandsonderzoek vervolg op die van 2017 2 2018  
Gesublimeerd eenheidssymbool. Proeve van een doorlopend bewustzijn 3 2018  
Geestelijke geometrische beschouwing van het theatrale leven van de mens 1 2018  
Onderzoek naar eerste geometrievorming 3 2018  
Geometrie van de geestelijke overgang 6 2018  
Universeel eenheidsbestandsverkeer 7 2018  
Projectiemodel van de Kernnisoverdracht 2 2018  
Baarmoederlijke geest van het hoger zelf 2 2018  
Proeve van een vereenzelviging 2 2018  
Het onbeweeglijk huis 2 2019  
Het Multi Decorum van de geest 2 2019  
Overzicht geestelijke universele projectie-eenheid 11 2019  
Werking van de ziel - één in alles en alles in één 2 2019  
Het hoger zelf 3 2019  
De zeven nivo's van bewustzijn 3 2019  
Coalitie van de eerste drie eenheden in zelfbewustzijn 2 2019  
De andere kant van de dood (voorstudie tot geestelijk Weten) 2 2019  
Voordracht in het actuele denken van geestelijk Weten 3 2019  
Doorlopend, overdrachtelijk en realiserend zelfbewustzijn 4 2019  
Studie Chrispr - Cas9 in gelijkenis met Kennis in Heling 2 2019  
De zelfvoorzienende geest met de radiotelescoop als metafoor 2 2019  
Met het oog op eigen bewustzijn. Denkvoorstel verwezenlijken eenheidsbestand 10 2019  
Een, twee, drie, en viereenheid in zelfbewustwording 3 2019  
Geometrie van de bestandsoverdracht 2 2019  
De stamcel. Het direkte verband tussen geest en stof 1 2019  
De 3+4 geestelijke platvormen van natuurrijken 2 2019  
Individueel overdrachtelijk bestandsvermogen 2 2019  
De zeven transparante denkramen van de geest 1 2019  
De Big Bang te zien als interval van het bewustzijn 5 2019  
De drie geestelijke beginselen in hun tweedelige staat in zelfbeschikking 4 2019  
Overdracht van het eenheidsbestandsvermogen 2 2019  
Bewustzijn in verruiming 4 2019  
Vooroorzakelijk gepolariseerd eenheidsbestand 2 2019  
Harde schijf metafoor geboorte geestelijke geometrie eenheidsbestand 2 2019  
Het psycho-kosmisch en psychisch-geestelijk aanzien van het zonnestelsel 3 2019  
Zelfrealisatie eenheidsbestand in een uitvoerbaar en navolgbaar criterium 2 2019  
Geest-Zelf - Ontwikkelingsfase als embryo, foetus, geboorte en volwassenheid 7 2019  
De zeven natuurrijken en hun eenheidsbestand 2 2019  
Geestelijke geometrische benadering van de oerknal 4 2019  
Het opgaan van deeleenheid lager zelf in eenheid hoger zelf 5 2019  
Kristallisatieschema zelven 1 2019  
Telescopische voordracht voor bewustwording van de min of meer in voortduring zijnde afstemming van lager en hoger zelf. 3 2019  
Het Scheppingssymbool als de drie-eenheid in hun eerste gestelde beweging 2 2019  
Samenwerkingsverband HH, HZ, LZ en het "ik" 7 2019  
Projectie-eenheid hoger zelf, geestzelf, lager zelf en het "ik" 2 2019  
Het stoffelijk aanzicht en geestelijk inzicht van het geeststoffelijk zelf 4 2019  
Kernoverdrachtelijk eenheidsbestand van de mens bij realisatie van zijn atomische, psychische en kosmische natuur 3 2019  
Het scheppend voorstellingsvermogen van de menselijke geest 12 2019  
Kernonderzoek Alziel mensheid 6 2019  
Het ruimteschip dat ziel heet met de planeet aarde als metafoor. Waarin opgenomen de eerste geestelijk kenmerken van de planeetlogos 7 2019  
Geometrie van de vrije geest. Het zelfbeheer over de informatiestromen 2 2019  
DNA profiel. Het transparante gezicht van het individueel kerneenheidsbestand 1 2019  
DNA profielschets van een levengevend wezen d.m.v. uitzaaiing van eigen DNA bestand 2 2019  
Continuiteit Zelf van de bestandseenheid. 2 2019  
Geometrisch model van een kerngerelateerd universum 2 2019  
Het geometrisch bestand. Geestelijk onderzoek naar het zich bewust doorzichtelijk maken van zijn zelf 11 2019  
Kopie kern eenheidsbestand. Geometrisch overzicht van de transparante overdracht 3 2019  
Overzicht van het in en uit beeld brengen van de geestelijke geometrie 4 2019  
Afstemming op grond van zielverwantschappen 5 2019  
In realiteit brengen v/h doorzichtig eenheidsbestand door het oog van de ziel 11 2019  
Leer van de Schepping 3 2020  
Leer van de toegepaste geestelijke geometrie 4 2020  
Rekenkracht als einduitslag van het eenheidbestandsweten 2 2020  
Eenheidsbestand als doorloop. Psychisch-kosmisch van het fysieke naar het astrale en mentale gebied  6 2020  
Lichamelijk herstel op vorm van organisch heelweten 8 2020  
Overzicht van de psychische tweezijdige aspecten van een verruimend bewustzijn 4 2020  
Denkvoorstel herprogrammering coronavirus 3 2020  
Aansturing van het "ik" door het lager zelf middels beeldoverdracht 2 2020  
Geestelijke universele ontsluiting 1 2020  
Geometrie in oplossing 3 2020  
Voorstudies Kosamisch-organisch heelal 6 2020  
Kosmisch-organisch heelal.  Zie voorstudies  7 2020  
Denkvoorstel om te komen van een psychisch-kosmische visie van een zwart gat bij overgang tot een psychisch-geestelijke visie van een zwart gat bij doorgang 7 2020  
Eenheidsoverdracht van onze drie naturen met supplement coronavirus 3 2020  
Het doen ontstaan en oplossen van een in eerste lijn gestelde beweging 3 2020  
Geestelijke geometrie symbolen 3 2020  
Toekomstige uittreding van de Hogere Hierarchie in geometrie gesteld overzicht 8 2020  
Aan parallelle universum gerelateerde doorgang 4 2020  
Het geestelijk Weten bij de transparante afname en opname in het eenheidsbestand 5 2020  
Voorbeeld van twee verschillende in een beeld gebrachte bewustzijns, die van het ik en die van het lager zelf 3 2020  
Reconstructie van een zielsverhuizing (met inzetting van alle voorgaande verhandelingen) 8 2020  
Twee door de mens te nemen routes naar eenheidsbewustzijn 2 2020  
De zes geeststoffelijke gebieden achter de thans aan ons zijnde fysiek wereldbeeld 2 2020  
Kosmisch model van de geestelijke hierarchie t.a.v. overzielen 4 2020  
De mens als evenbeeld van zijn transparante eenheidsbestand of de bewuste opvoering van de dood 11 2020  
Concept doorlevingsmodel van de vier natuurrijken 6 2020  
Conceptmodel overzicht geestelijke verdiepingen 1 2020  
Concept "tijdlijn in beeld" 3 2020  
Psycho-kosmisch en psycho-biologisch universeel model; teruggebracht tot metafoor van het universum en gekristalliseerd in een doorgesneden komkommer 1 2020  
Geestelijk onderzoek naar de overdrachtelijkheid v.d. transparante bestandseenheid in de context v.d.vooreerste oorzaak: " licht en geluid, tijd en afstand" 5 2020  
Nadere toelichting van de doodlijn aan de hand van de Bijbelse overlevering: "Uittocht uit Egypte van het joodse volk door de rode zee" 3 2020  
Eenheidsbestandsoverdracht tussen verstandelijk weten en geestelijk Weten; tussen verstandelijke vermag en geestelijk vermogen 5 2020  
Weergave van de ziel aan de hand van o.a. het Ptolemeisch model van het universum 12 2020  
Christ gedigitaliseerd  86 2020  
Oorzakelijke realisatieruimte van de beweging 2 2020  
Psycho-kosmische doorgang tussen rwee parallelle werelden met de baarmoeder als metafoor 3 2020  
Universele Wet van overdracht door vereenzelviging (liefde in toepassing) 21 2020  
Denkvoorstel in het resetten van de tot nu toe opgebouwde materiele waarden om te komen tot een nieuwe wereld 2 2021  
Geometrie van de eenheden in denkwijdten / Inleiding tot: zie individueel regeerschap 1 2021  
Geestelijk geometrisch centrum voor individueel geestelijk regeerschap 5 2021  
Geometrische beeldvorming naar Weten en voorstelling van de Idee bij vooreerste oorzaak  17 2021  
Coordinatiecentrum. v.h. ongeb. geestzelf. Geometrisch denkvoorstel om te komen t.h. geestelijke vrije verkeer tussen het bewuste LZHZ (geestzelf) en hun 7 naturen 3 2021  
Eerste aanzet tot kristallisatie en beweging vanuit het eenheidsbestand (het scheppingsproces) 4 2021  
De computer als metafoor voor vernieuwd scheppen en de hiervoor te verwerven inzichten 3 2021  
De TV, het mobieltje en de chip - te zien als analoog voor het kerneenheidsbestand 3 2021  
Scheiding eenheidsbestand en kristallisatiesproces tot verruiterlijking; in werking gebracht en gehouden door de dualistische mens 2 2021  
Bewustwording van de ontstaanswijze van het scheppend vermogen van de mens 1 2021  
De O van de psycho-kosmische leegte. Denkvoorstel om te komen in het zich laten terugzien van 1.O naar O.O in O 2 2021  
De drie-eenheid ziel in drie fasen van eenwording 3 2021  
Onderzoek tevens denkvoorstel om te komen tot de wijze van zelfontlading 3 2021  
Overzicht d.m.v. de geestelijke geometrie van de geest-stoffelijke vereniging 9 2o21  
Scheppingssymbool van de bestandsoverdracht 1 2021  
Universeel stelsel van de ziel 1 2021  
Onderzoek naar het ware Zelf als geest en als ziel 13 2021  
Het verschijnsel mens 3 2021  
A1     Geometriemodel van de bestandsoverdracht 1 2021  
A2     Geometrie van de bestandsoverdracht 1 2021  
A3     Kosmogeneralisatie van de bestandsoverdracht 3 2021  
A4     Sublimatie van de bestandsoverdracht 1 2021  
A5     Collectieve eenheid van de bestandsoverdracht 1 2021  
A6     Transcendentie van de bestandsoverdracht 1 2021  
A7     Non-figuratie of non-abstractie van de overdracht 1 2021  
A8     Conceptieve eenheid van de bestandsoverdracht 1 2021  
A9     Naturalisatie van de bestandsoverdracht 1 2021  
A10   Kristallisatie van de bestandsoverdracht 1 2021  
A11   Eenheid van de bestandsoverdracht 1 2021  
A12   Scheppingssymbool van de bestandsoverdracht 1 2021  
A13   Synthese van de bestandsoverdracht 1 2021  
A14   Logaritmen van de bestandsoverdracht 2 2021  
A15   Vereenzelviging van de bestandsoverdracht 1 2021  
A16   Universaliteit van de bestandsoverdracht 1 2021  
A17   Hergeboortelijke eenheid van de bestandsoverdracht 1 2021  
A18   Singulariteit van de bestandsoverdracht 1 2021  
A19   Het zwarte gat van de bestandsoverdracht 1 2021  
A20   De bestandsoverdrachtelijke eenheid 1 2021  
A21  Onderzoek bij splitsing van de bestandseenheid 2 2021  
A22  Psycho-kosmische synesthesie van de bestandsoverdracht 1 2021