maandag, december 10, 2018
BOEK BLZ JAAR
De buitenkant van de hemel  1   142 1980/1982
De buitenkant van de hemel  2 148 1983/1985
Met het oog op God  129 1986/1988
Occulte geometrie  1  145 1986
Occulte geometrie  2 134 1987
Occulte geometrie  3 183 1988
Begeleiding formulering Wetten 1 1986
Begeleiding denkvoorstellen 1 1986  
Begeleiding aforismen 2 1988
Begeleiding aquarellen 1 1990
Geestelijke voorstellingen v/h zwarte gat 15 1990
Denkkristallen/ woordkruisingen  24 1990
Het geestelijk universum    29 1990
Het geestelijk nucleon    67 1990
Het geestelijk noumenon  86 1991
Christ   82 1992
Wetboek praktische esoterie    225 1995/2000
Denkvoorstel universele Liefde (uitreksel Wetboek) blz. 54 t/m 60 2000
Wet van aantrekking 13 2000
Toelichting op "Wet van aantrekking" 8 2000
Denk voorstelling om te komen van beweging tot rust, tot rust in beweging 17 2000
Wet van vermogen   35 2003
Het kosmisch-geestelijk triadeem   20 2003
Geestelijke geometrie  32 2004
Psychogenese 40 2004
Essentieverhandeling   49 2004
Het wezenlijke van het kerstfeest (metafoor) 3 2005
Het ABC van de kosmische mens 40 2005
Groepsziel 126 2006
De gloeilamp (metafoor) 4 2006
Visie van het eigen gezicht 1 2006
Het geestelijk brongeheugen 28 2006
Het geestelijk elektron 30 2006
De Aquariusmens als leefmodel 31 2006
Het Kosmologisch geneticum 140 2006
Het zon-atomisch stelsel van de mens 10 2006
Theofysica-Quantum mens 52 2007
Spiegelingen drie-eenheid 3 2007
Bewustzijn: kenteken van het Zelf 39 2008
Het graalgeheim ontsluierd 24 2008
Kosmisch bewustzijn   81 2008
Essentie bewustzijn 98 2009
Wat houdt onvoorwaardelijkheid in 1 2009
Het ziel-atomisch stelsel van de mens 76 2010
Het in voorstelling nemen van ons Zelf 14 2011
Het Zelf als in en uitwerkend kernbeginsel   10 2011
Chemie van het Al 5 2011
Dagboek van een groepsziel 2011 106 2011
Dagboek van een groepsziel 2012 deel 1 112 2012
Dagboek van een groepsziel 2012 deel 2 97 2012
Vooroorzakelijk bewustzijn 22 2012
Het sferisch bewustzijn   162 2012
Het sublimatiesymbool verklaard  7 2012
Het geometrisch uitlezen van een deeleenheid Wet 5 2013
Kernvisie van de psycho-kosmische genese 27 2013  
Fundamentele wereldopbouw en universum 83 2013
Conceptontwerp prototype mens 97 2013
De mens als scheppend wezen 46 2014
Universeel bewustzijn 54 2014
Toegepaste Essentie, korte verhandelingen 165 2015
Standaard model individuele geometrie 2 2015
Baarmoederlijke geest van het hoger zelf 2 2015
Fundamenteel bewustzijn 36 2015
Fundamentele studie (korte verhandelingen) 162 2015/2016
Aantekeningen kopie eenheidsbestand (korte verhandelingen) 66 2016
Orgaanfuncties menselijk lichaam met eenheidsbewustzijn 11 2016
Brein, hart, wereld, zon enz. in geest-stoffelijke vergelijking 10 2016
Geestelijk onderzoek zwarte materie 6 2016
Geometrie open oog als doorgang hogere hiƫrarchie 8 2016
Transparant eenheidsbewustzijn 8 2016
Fundamentele kosmogenetica 22 2016
Fundamentele kosmogenetica vervolg 1 30 2017
Fundamentele kosmogenetica vervolg 2 26 2017
Het kosmogenetisch fundament 23 2017
Deeltje-antideeltje 21 2017
Kernonderzoek in de ziel 11 2017
Naar buiten treden Hogere Hiƫrarchie en groepsleden 7 2017
Geometrie piramidale uitwerkingen  3 2017
bewustzijnsontwikkeling 5 2017
Geeststoffelijke realisatie van geestelijk bestuur 7 2017
Het psycho-kosmisch verdwijnpunt 8 2017
Eenheidsbestandsonderzoek 2 2017
Update intergraal eenheidsbestand 2 2017
Verdigitalisering, verbloeming, vermineralisering eenheidsbestand 0 2017
Variabel gestelde nulpuntlijn 4 2017
Meerdimensionale opening en doorgang 16 2017
Toonbeeld universele zelfbewustwording 3 2017
Zeven natuurrijken en hun eenheidsbestand 2 2017
Bewustzijnsontwikkeling van de mens in driedeling 16 2017
Fundamentele modellen van de geestelijke geometrie 1 2017
Piramidale groepsziel 2 2017
Schema van een bewustzijnsstaat 1 2017
Het theaterleven van de mens in de ziel 5 2017
Weergave van het absolute nulpunt 9 2017
De gebroken cirkel 2 2018
Stoffelijke en geestelijke verschijningsvormen van de planeet aarde 5 2018
Geometrie stoffelijke en geestelijke communicatievormen 5 2018
Het kerngerelateerd universum 3 2018
Dood in perspectief 9 2018
Grondslag van de toegepaste geestelijke geometrie 8 2018
De drie zelvennatuur (13 metaforen) 28 2018
De drie zelvennatuur (Bestandsoverdracht) 1 2018
De drie zelvennatuur (Kosmische weergave) 2 2018
De drie zelvennatuur (Eenheidsbestand in perspectief) 3 2018
De drie zelvennatuur (Eenheidsbestandsweten) 3 2018
De drie zelvennatuur (Eenheidsbestandsziel) 3 2018
De drie zelvennatuur (samenwerking zelven) 1 2018
De drie zelvennatuur (nieuwe versie bij onvoorwaardelijke heling) 4 2018
De drie zelvennatuur (verhandeling geestelijk erfgoed - uitreksel) 2 2018
De drie zelvennatuur (geest-stoffelijke weergave v.e. universum) 1 2018
De drie zelvennatuur (geest-stoffelijke weergave v.e. vol-ledige aarde). 1 2018
De drie zelvennatuur (uitwisseling tussen hoger en lager zelf) 3 2018
De drie zelvennatuur (geometrisch kernonderzoek) 26 2018
Geeststoffelijke verschijningsvormen in sublimatie 5 2018
Universa genetica (wil en bewustzijn) 3 2018
Aantekeningen: bewustwording geestelijke zelfstandigheid en persoonlijkheid 14 2005-2018
Ingezonden artikel New Scientist 3 2018
Goddelijk eenheidsbestand 3 2018
Kristallisatieproces in model 1 2018
Geometrie van de bestandsoverdracht 1 2018
Kosmische weergave drie zelvennatuur 2 2018
Doorsnede van de ziel (uitreksel) 2 2018
Transformatiesymbolen (uitreksel) 3 2018
Sublimatiesymbool (uitreksel) 1 2018
Verhandeling over geestelijk erfgoed (uitreksel) 2 2018
Liefdessymbool (uitreksel) 3 2018
Geestelijke grondslagen scheppend vermogen 3 2018
Digitaal bewustzijn 3 2018
Symbool van de Schepping (uitreksel) 1 2018
Symbool van de Schepping (herziene weergave) 1 2018
Geestelijke naturalisatieproces in Genesis van "nu" 13 2018
Eenheidsbestandweten 3 2018
Geeststoffelijke verschijningsvormen in sublimatie 5 2018
Fundamentele geometriemodellen 3 2018
Homo Digitalis (omschrijving) 1 2018
Kristallisatieopbouw van de eerste Orde 2 2018
Schema naar buitentreden hogere Hierarchie1 1 2018
Schema persoonlijkheid 1 2018
Sublimatiesymbool (uitreksel) 1 2018
Onvoorwaardelijke heling (nieuwe versie) 4 2018
Vehandeling geestelijk erfgoed (uitreksel) 2 2018
Piramidale groepsziel 2 2018
Stoffelijke en geestelijke verschijningsvormen vd planeet aarde 5 2018
Kosmisch bewustzijn (in voorstelling gebrachte werking d.m.v. de ziel) 2 2018
De Planeetlogos en de mensheid in hun wederzijdse beinvloeding 2 2018
Eenheidsbestandsonderzoek 2 2018
Geestelijke geometrische beschouwing van het theatrale leven van de mens 1 2018
Onderzoek naar eerste geometrievorming 3 2018
Geometrie van de geestelijke overgang 6 2018
Universeel eenheidsbestandsverkeer 7 2018
Projectiemodel van de Kernnisoverdracht 2 2018
Baarmoederlijke geest van het hoger zelf 2 2018