dinsdag, mei 17, 2022

Omschrijving “praktische esoterie”
 
•            Is geen Godsdienst of geloofsleer
•            Is geen geestelijke studierichting
•            Valt niet onder een naam te rangschikken
•            Stelt niets voor
•            Is geen methode of techniek
•            Vraagt niet
•            Dwingt niet
•            Stelt niet
•            Is niet iets
•            Omvat alles
•            Is vrij en laat vrij
•            Kent geen verschil
•            Is aan elk mens gelijk
•            Is sprekend voor wie haar verstaat
•            Is zowel geest als stof
•            Laat tijd en afstand kennen aan wat op weg is
•            Wekt en roept op
•            Is onderhoudend wat ons leven aangaat
•            Is doorzichtig
•            Altijd open
•            Altijd eerlijk
•            Laat een ieder zijn zoals hij is
•            Is wijsheid in het “nu”
•            als wetenschap in gisteren
•            en als Weten in morgen
•            Komt er altijd “rond” voor uit
•            Geeft overal draai aan
•            Draait er nooit omheen
•            Werkt altijd “to the point”
•            Is onzichtbaar voor wie dit nog niet wil zien
•            Maakt alles waar, ook wat als waar schijnt
•            Maakt alles nieuw, ook wat als nieuw schijnt
•            Het klopt altijd, zoals ons hart
•            Is oplossend aan wat zich gekleurd heeft
•            Geeft aan recht en onrecht een bestaan
•            Is opvoedend voor ons geweten
•            Geeft eenheid aan verdeeldheid
•            En vormt ons tot schakel tussen de universele Wet en de universele Liefde


Afstemming groepsziel
Het zijn juist de mensen die geestelijk meer in hun pakket hebben meegenomen in het leven voor hun aardse zoek- en leertocht die minder de medewerking van het collectief krijgen om in voldoende mate maatschappelijk en sociaal aan te sluiten. Het is nog het sterk aanwezig zijnde motief tot overleven bij het merendeel van de bevolking, waardoor de meer geestelijk afgestemden onder hun in het algemeen en zelfs al op jonge leeftijd hebben te ervaren dat ze met hun levensopdracht - of zo te zeggen missie - regelmatig buiten de collectieve veiligheid, zorg en aandacht komen te liggen.
 
Dat dit voor hun psychisch de nodige moeilijkheden met zich meebrengt, is dan ook te begrijpen. De vaak min of meer ontbrekende factor hierbij is de nodige mentaliteit, alleen al vanwege het feit dat zij, gezien hun geestelijk ontwikkeling meer dan in het algemeen genoodzaakt zijn om op zichzelf terug te vallen. Dat het geloof in zichzelf en de eigen waarde juist in hun situatie van geest-stoffelijk verkeer, van een meer hoger gehalte zal dienen te zijn dan waar de doorsnee mens zich in het algemeen van bedient, moet dan ook duidelijk zijn. Vaak is bij dit ontwakend bewustzijn het te noemen “hoog mentaal aspect” bij hun niet zodanig gerijpt en eigen gemaakt om bij dit intermenselijk verkeer zich volledig en onvoorwaardelijk in te zetten om hiermee voor het zonodig zijnde evenwicht tussen geest en stof te kunnen zorgen. Als dit nog te weinig is ontwikkeld, zal het door hun tot uiting worden gebracht door een nog te weinig geloof en vertrouwen in het eigen zijn en de daaraan verbonden eigenwaarde, waardoor er meer dan gewoonlijk openingen ontstaan om daarop te worden gemanipuleerd.
 
Voor deze waarheidszoekende ligt er een universele en kosmische leer die op grond van zelf-herkenningen - d.m.v. o.a. persoonlijke gelijkwaardige gesprekken – hun wezen geleidelijk aan het licht kunnen brengen, om zo meer zicht te krijgen op wat hun geestelijk al voor die tijd zo sterk bewoog, en om van daaruit de heersende innerlijke onrust te gaan verklaren voor de dan als noodzakelijk bij hun van binnenuit aandienende groei in bewustwording.
 
Deze op geestelijke wetten gebaseerde universele leer is gebaseerd op de praktijk van het leven. Om dit laatste anders te formuleren: “wat het van zichzelf theoretisch stelt, laat het zich tevens praktisch voordoen”. Wordt deze theorie gepraktiseerd, dan maakt men niet alleen het vertrouwen in zichzelf groter, maar tevens t.o.v. zijn of haar in aanschouwing en in aandoening hebbende wereld d.m.v. omstandigheden. Hiermee lost de mens geleidelijk aan zijn aardse problemen op, en zal mettertijd op grond van zijn op overleven geconditioneerd zijnde natuur gaan omzetten in zijn of haar ware aard en natuur.
 
Dit geestelijk zowel stoffelijk proces zal een ieder die hiertoe van nature gemotiveerd is, bij zichzelf oproepen en levendig houden.
 
Om d.m.v. dit geest-stoffelijk proces, op grond van eigen natuurher-kenning en waarheidsgevoel meer tot stimulering, continuering en integratie te komen – wat natuurlijk prettig en bevorderend is als dit met gelijkgestemden in een persoonlijk of groepsgesprek kan plaats vinden – is er o.a. bij mij in de praktijk de mogelijkheid hiertoe optimaal aanwezig.