dinsdag, mei 17, 2022

Gesprekken over PRAKTISCHE ESOTERIE op grond van geestelijke geometrie.
 
Wie ben ik eigenlijk? Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? Waar ga ik naar toe? zijn vragen die, naargelang wij ons ermee bezig houden, vanzelf ook steeds meer in oplossing mee gaan komen, mede op grond van ons geweten.
Zo zullen o.a. de volgende vragen bij ons opkomen:

Psychisch gesteld: Wat is een ziel? Kunnen wij als mens daar een voorstelling van maken? Waarvoor dient de ziel?
Of ethisch gesteld: Hoe zit het geestelijk gezien met rechtvaardigheid, collectiviteit, eenheid, vrede, vrijheid? enz.
Of genetisch gesteld met: lichamelijkheid, mentaliteit, emotionaliteit, erfelijkheid, zielverwantschappelijkheid, lotsgebondenheid? enz.
 
Om hierop een antwoord te krijgen, zullen we o.a. tot de volgende keuze dienen te komen: “Blijf ik gewoon zoals voorheen mij bezig houden met zo prettig mogelijk te overleven, of schakel ik mijn geweten in om zicht te krijgen op wat het leven mij innerlijk zowel uiterlijk heeft te bewegen”.
 
Zelfonderrichting

Leerwijze:          
•         Zelfstudie
•         Zelfonderzoek
•         Zelfwerkzaamheid

Eigen ondervinding zonder manipulering van anderen
•         Jezelf aftekenen
•         Jezelf afschilderen
•         Jezelf aflezen

In dialoog komen met jezelf door o.a. in gesprek te zijn, hetzij met jezelf of met anderen
•        Zicht krijgen op oude leerstukken
•        Zicht krijgen op nieuwe leerstukken
•        Zicht krijgen op eigen oorzaak

Bewustwording van het eigen geweten
•        Zelfher-kenning in ons gespiegeld en ongespiegeld “zijn”
•        Zelfher-kenning in onze uiterlijke en innerlijke wereld
•        Zelfher-kenning in ons lager en in ons hoger Zelf

Bewustwording van het eigen vermogen
•        Beheersing door visualisering van de eigen krachtverwerkende ziel
•        Besturing in overeenstemming met het Plan van de intellectuele geest
•        Alomvattende motiefvorming tot ongedachtelijke energetische intentie

De meest voor de hand liggende wijze – zo wij ons bewust willen worden van het leven -  zal op grond hiervan ons weten aan te dienen en doen gebeuren door ons hierover in gesprek te laten komen met anderen. Deze gesprekken hebben er toe te leiden de noodzakelijke opening te  verschaffen naar ons bronvermogen en het daaraan verbonden hoger Zelf. Elk gesprek - zoveel als mogelijk op zielsnivo gehouden, ongeacht hoe wij deze gesprekken door ons naar tijd, plaats en mogelijkheden laten plaatsvinden - zal dan ook de ziel verder hebben te wekken om dit uiteindelijk door ons geest-stoffelijk opgeroepen bewustwordingsproces op meer effectievere wijze te kunnen gaan ondersteunen.
 
Mocht men zich bij het lezen van dit bovenstaande aangesproken voelen, dan is er o.a. de mogelijkheid om met mij contact op te nemen; zo men wilt voor een toelichting op o.a. het hier bovenstaande, of voor het maken van een eventuele afspraak tot verdere mondelinge uitwisseling op mijn praktijkadres.