zaterdag, juli 31, 2021
doorsnede van de ziel 

 

Verklaringen betreffende “doorsnede van de ziel
 
Psychisch aspect                                                                        Uiterlijke natuur

                                                                                            (Hierbij wordt de ziel ingedacht)

A:Ge-weten
B:Fysieke wereld
C:Astrale wereld
D:Laag mentale wereld
E:Hoog mentale wereld
F:De Kosmos of universum (tijd-ruimte)

                                    het actueel gebeuren
                                                a: het kleur en vorm gevende
                                                b: de wereld van gevolgen

aardse natuurkrachten
het dualistische denken
                                                                                                        Innerlijke natuur
                                                                                                        Kosmisch aspect
                                                                                            (Hierbij wordt de ziel uitgedacht)

A:Hoger Zelf            a: Goddelijke vonk
                                  b: Monade of Goddelijk wezen
                                  c: vanuit bewustzijn tot bewust “zijn” komende

B:Fysiek omhulsel
C:Astraal omhulsel
D:Laag mentaal omhulsel
E:Hoog mentaal omhulsel
F:Zielesubstantie (heelheid; alomvattendheid; eeuwigheid)

                                mentale emotionele werkingen
                               krachtwerkingen van de ziel
                               het mannelijke en vrouwelijke in element zijnde

                                                                Inhoud van de ziel “F”
                     

                                        Zinnebeeldige benadering

1.Het geestelijk lichaam(de ziel)
2.Het realiserende(de wereld)
3.Het actualiserende(het wereldgebeuren)
4.Het geestelijk organisme(maatschappijvorming)
5.Het lichaam van Christus(de Christus)
6.De middelaar(de zoon)
7.De zee(vrouwelijk)
8.De lucht(mannelijk)

Bij iedere incarnatie laten wij ons hierin onderdompelen. 

                            Geestelijk-intellectuele benadering

9.Realisatie zintuigen(communicatie)
10.Realisatie “denken”(dualisatie)
11.Beeld opbouw(vorm)
12.Organische opbouw(inhoudelijk)
13.Het kristalliserend vermogen(in beeld komend)
14.Het oplossend vermogen(uit beeld brengend)
 
                      Geestelijk-wetenschappelijke benadering

1.Kristallijnend (mannelijk) “A”Oplossend (vrouwelijk) “B”
2.Verkoelt Verwarmt
3.Verheldert Kleurt (versluiert)
4.Structureert Ontvormt
5.Formeert Informeert
6.Rechtlijnigt Maakt rond
7.Concretiseert (zet ineen) Verruimt (zet uiteen)
8.Brengt alles tot een punt Maakt alles tot een cirkel
9.Daarmee tot de som Daarmee de oplossing van de som
10.Daarmee tot het probleem Daarmee de oplossing van het probleem
11.Maakt in-gewikkeld (in verband) Ontwikkeld (uit verband)

Eerst een brug tussen innerlijke en uiterlijke wereld.
Naarmate de groei in bewustwording zich meer realiseert, zullen deze twee één worden.