zaterdag, juli 31, 2021

                                                                TRANSFORMATIESYMBOLEN                                          
          


                                                                TRANSFORMATIESYMBOLEN                                                   
                                                                                                                             
            
Tekst behorende bij de transformatiesymbolen
 
Transformatiesymbolen van de ziel zoals ze zijn ingelegd vanuit de bron van universele mensenkennis en uitgelegd d.m.v. de ziel.
 
Links:       het involutieproces
Rechts:     het evolutieproces

          
A -        Godsziel onbewust-“zijn”
B -        Alziel
C -        Mineralenziel
D -        Plantenziel
E -        Dierenziel
F -        Mensenziel / Mens-zelf
G -       Menselijke buitenwereld
H -       Zelfwereld
I -        Individuele Ziel
J -       Groep-zelf
K -      Groepsziel
L -       Volk-zelf
M -       Volksziel
N -       Ras-zelf
O -       Rasziel
P -       Mensheidsziel/mensheid-zelf
Q -       Godsziel bewust-“zijn”/God-zelf
 
Tekst behorende bij de transformatiesymbolen blz. 23 A.
 
De volgorde van bewustwording door integratie dient in het licht van de transformatiesymbolen gekruist te worden gezien. Wij integreren dus onder aan de evolutie naar wat wij bovenaan in het begin van de involutie als eerste wezensdeel hadden ontwikkeld.  De volgorde van bewustwording  door vereenzelviging  dient in
het licht van de transformatiesymbolen ongekruist te worden gezien. Wij vereenzelvigen dus onder aan de evolutie naar wat wij tevens onderaan, aan het eind van de involutie, als laatste wezenskern hadden ontwikkeld.                           
                                                                                                                                             
HET TRANSFORMATIEF GEVOLG
Dit op grond van ons gewettigd zijn in de oorzaak van de symboliek van de transformatiesymbolen.
Herontdekkingen van ons helder in Wet zijnde wezensdelen d.m.v. het sublimeren van wat wij psychisch in beslag hebben genomen en kosmisch uit beslag hebben te nemen.
                       

PSYCHISCH  IN BESLAGNAME DOOR HET LAGER EGOISCH ASPECT
Het absolute nulpunt als universele Wet (universele ziel)
De nul uit nul in beslag genomen stelsels (overziel)
De één uit nul in beslag genomen stelselmatigheden (rasziel)
De twee uit één in beslag genomen wetten (volksziel)
De tien uit twee in beslag genomen wetmatigheden (groepsziel)
De meer uit tien in beslag genomen regelgevingen (individuele ziel)
 
KOSMISCH UIT BESLAGNAME DOOR HET HOGER EGOISCH ASPECT
De meer in tien uit beslag genomen regelgevingen (individuele ziel)
De tien in twee uit beslag genomen wetmatigheden (groepsziel)
De twee in één uit beslag genomen wetten (volksziel)
De één in nul uit beslag genomen stelselmatigheden  (rasziel)
De nul in nul uit beslag genomen stelsels (overziel)
Het absolute nulpunt als universele Wet (Universele ziel)